Papir og lys

PAPIRET OG KUNSTVERKET BØR BEVARES

Det er flere grunner til å ramme inn et bilde; bl.a. for å fremheve selve bildet og for å beskytte bildet mot støv og lys.

 

Papir er laget av trefiber. Dette inneholder harpikser og lignin. Lignin fører til at papiret gulner og blir sprøtt. På slutten av 1800-tallet klarte man å fjerne harpiks og lignin fra tremassen, og fikk ren cellulose.

 

Best kvalitet har det papiret som er laget av ren cellulose og hvor limet i papirmassen er syrenøytralt. Det er først så sent som på 1980-tallet at man gikk over til syrenøytrale limtyper. Et syrefritt papir skal ha en pH på 7 eller mer.

 

Det er min oppgave som rammemaker å sørge for at innrammingen av ditt kunstverk blir så bevarende som mulig, så du og dine kan ha glede av kunstverket i mange år.

 

Har du bilder som er rammet inn før 80-tallet bør du vurdere å få en ny innramming med syrefrie materialer.

 

LYS

Det bør være dempet belysning der bildet henger, og det skal aldri henge i direkte dagslys. Papiret er ikke noe glad i lys, men det kan ta lang tid før vi ser virkningen.  

Copyright© 2015 Rolfs Rammer - Drøbak - 907 94 733 - post@rolfsrammer.no. Org.nr: 992 517 131. All rights reserved.